wybierz językniemiecka wersja językowapolska wersja językowaangielska wersja językowa
 
 
 

Systemy Organic Rankine Cycle - ORC

Systemy Organic Rankine Cycle (ORC) to technologia pozwalająca na pozyskanie ciepła z niekonwencjonalnych czynników roboczych, biorących udział w przemianie ze stanu ciekłego w stan gazowy w temperaturze o wiele niższej niż ma to miejsce w przypadku konwencjonalnego czynnika roboczego, jakim jest woda. Źródłem pozyskiwania ciepła mogą być w tym przypadku biomasa, źródła geotermalne, kolektory słoneczne, a także ciepło będące odpadem przemysłowym.

Technologia DARPIN ORC to rozwiązanie idealnie spełniające warunki w produkcji energii elektrycznej poprzez odzysk przemysłowego ciepła odpadowego w systemach o cyklu mieszanym. Moc energii elektrycznej wytworzonej przez turbogeneratory wynosi od 20 kW do 5 MW. W wielu procesach przemysłowych występują odpadowe nośniki energii, które mogą być wykorzystane w sposób opłacalny. Energia odpadowa jest to energia bezużytecznie odprowadzana do otoczenia, możemy to jednak zmienić, wykorzystując ją w sposób ekonomicznie opłacalny.

organic rankine cycles

Zalety układów Organic Rankine Cycle - ORC

arrow łatwość sterowania,
arrow wysoka sprawność wewnętrzna turbiny (ok. 85 %)
arrow niska prędkość obrotowa pozwalająca na bezpośredni napęd generatora,
arrow duży zakres zmienności obciążenia do 10% mocy znamionowej,
arrow możliwość zasilania ciepłem na niskim poziomie temp,
arrow niewielkie wymagania obsługi i koszty utrzymania oraz serwisu,
arrow długa żywotność związana z niskim obciążeniem mechanicznym elementów.

DARPIN Sp. z o.o. S.K.A.

ul. Sw. Huberta 47b
44-105 Gliwice, PL

tel. (032) 270 59 26

fax. +48 32 270 59 27

e-mail: darpin@darpin.pl