wybierz językniemiecka wersja językowapolska wersja językowaangielska wersja językowa
 
 
 

Odzysk ciepła – agregaty skraplające

Odzysk ciepła odpadowego oraz ciepła technologicznego stanowiącego niezagospodarowaną nadwyżkę w realizowanych procesach technologicznych, to przede wszystkim innowacyjne podejście dedykowane kwestii deficytu energii elektrycznej, a także działaniom proekologicznym.

Od lat obserwujemy wzrost zainteresowania produkcją energii odnawialnej. Spośród czynników mających zasadniczy wpływ na owo zainteresowanie, kluczowe znaczenie mają przede wszystkim: chęć produkowania czystej energii, ograniczającej emisję toksycznych związków chemicznych do atmosfery, oraz chęć pozyskiwania alternatywnych źródeł energii ze względu na zmniejszającą się ilość tradycyjnych nośników energii, a co za tym idzie także wzrost ich cen.

Rozwiązania, jakie proponujemy w firmie DARPIN, znakomicie wychodzą naprzeciw tego typu oczekiwaniom, innowacyjnym dążeniom i szerokiemu zainteresowaniu.

Odzysk ciepła odpadowego

Odzysk ciepła odpadowego z urządzeń chłodniczych jako jeden z odnawialnych zasobów energii cieszy się coraz większą popularnością. Jest on możliwy do realizacji poprzez wzbogacenie tradycyjnych instalacji w nowy blok funkcjonalny, pozwalający na wykorzystanie znacznych zasobów „darmowej” energii. W wyniku tego, koszty eksploatacji obiektu, związane z ogrzewaniem oraz przygotowaniem ciepłej wody użytkowej, mogą zostać znacznie zredukowane.

Agregat skraplający – jaka jest jego rola

Agregaty skraplające to rozwiązanie pozwalające na odprowadzenie do otoczenia ciepła podczas skraplania czynnika chłodniczego.

Otóż praca każdej instalacji chłodniczej wiąże się z produkcją dużej ilości ciepła odpadowego, które przy wykorzystaniu dostępnego chłodziwa musi być z niej w sposób ciągły odprowadzane. Ciepło to jest najczęściej bezpowrotnie tracone. Przykładem może być tutaj właśnie agregat skraplający urządzenia chłodniczego chłodzony powietrzem, którego zadaniem jest odprowadzenie do otoczenia ciepła podczas skraplania czynnika chłodniczego.

Ciepło odpadowe można jednak ekonomicznie zagospodarować i wykorzystać je do wspomagania (lub nawet pełnego zasilania) odbiorów ciepła. Służą do tego układy odzysku ciepła z instalacji chłodniczych. Ciepło odpadowe to ciepło skraplania, wysokotemperaturowe ciepło przegrzania czynnika chłodniczego oraz ciepło odbierane od agregatów sprężarkowych w chłodnicach oleju. Wydajny agregat skraplający to zatem klucz do sukcesu!

Odzysk ciepła technologicznego

Ważnym elementem instalacji jest system odzysku ciepła technologicznego z obiegu chłodzenia oleju wtryskarek. W przeciwieństwie do obecnie promowanych pomp ciepła odzysk ciepła z oleju nie wymaga drogich urządzeń ciśnieniowych, zaś głównym elementem systemu odzysku jest pompa wodna oraz odbiorniki ciepła o zwiększonej powierzchni wymiany ciepła.

Ciepło odpadowe z instalacji chłodniczej może posłużyć do podgrzewania:

arrowciepłej wody użytkowej
arrowwody krążącej w obiegu centralnego ogrzewania
arrowmedium grzewczego zasilającego nagrzewnice w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
arrowmedium grzewczego zasilającego system ogrzewania podłogowego, które jest względnie niedrogim rozwiązaniem

Układy chłodzenia a odzysk ciepła

Podstawowym kryterium wyboru sposobu wykorzystania ciepła odpadowego jest funkcja, jaką pełni obiekt, w którym pracuje instalacja chłodnicza. Istotne jest określenie potrzeb cieplnych w zakresie ilościowym, jak i jakościowym. O ile w przypadku istniejących obiektów jest to proste w realizacji (analiza dotychczasowego zużycia energii cieplnej), to w przypadku obiektów dopiero projektowanych czy też powstających, niezbędna jest rzetelna prognoza.

Odzysk ciepła – proponujemy najkorzystniejsze rozwiązanie

Dobrze skonfigurowany, zaprojektowany i wykonany węzeł odzysku ciepła z instalacji chłodniczej to wymierne korzyści dla użytkownika, które w czasach rosnących cen energii stają się coraz bardziej zauważalne. Czyni to eksploatację obiektów tańszą, a zarazem bardziej przyjazną dla środowiska naturalnego.

Układ ORC czyli Organic Rankine Cycle

Układ ORC pozwala wykorzystać pozornie zbędne ciepło odpadowe do produkcji dodatkowej energii elektrycznej. Jest to niezwykle opłacalne, zwłaszcza w sytuacjach, gdy borykamy się z deficytem energetycznym.

Układ ORC posiada szereg zalet, m.in. łatwość sterowania, dużą żywotność oraz małe wymagania serwisowe.

DARPIN Sp. z o.o. S.K.A.

ul. Sw. Huberta 47b
44-105 Gliwice, PL

tel. (032) 270 59 26

fax. +48 32 270 59 27

e-mail: darpin@darpin.pl